FEFRIGA - Federación de Frisona Galega
  PRESENTACIÓN
  BRANCO E NEGRO
  ACTIVIDADES E RESULTADOS
  LIBRO XENEALÓXICO
  NOTICIAS E AVISOS
  ACCESOS RÁPIDOS
  MEMORIAS FEFRIGA


Memoria Fefriga 2021


Política de privacidade

Clausulado
Rúa Melide 25-27 Bajo
15705 Santiago de C.
A Coruña - España
Tfno./Fax: + 34 981 573 879
+ 34 981 573 775Galego Español

NOTICIAS E AVISOS


Nova directiva de CONAFE


Dacordo cos Estatutos de Conafe, o día 27 de Xuño celebráronse eleccións para renovar os cargos directivos de dita Confederación de Asociacións de Frisona Española.

A nova Directiva quedou constituida como segue:
Presidente
D. Luis Seoane Labandeira; FEFRIGA (Galicia)

Vicepresidente
D. Jesús Francisco Méndez Méndez; ASCOLAF (Asturias)

Secretario
D. Rogelio Lavín Perojo; AFCA (Cantabria)

Tesorero
D. Ireneo Cuesta Modinos; FEFRICALE (Castilla-León)

Interventor
D. Jaime Olascoaga Enseñat; AFB (Baleares)

Vocales
D. José Luis Pereda Hondal; AFA (Andalucía)
D. Miguel Ángel Sola Romanos; AFNA (Navarra)
D. Alejandro Arasanz Balongo; AFRICAMA (Castilla-La Mancha)
D. Julián Rodríguez Ancos; AFRIDEMA (Madrid)
D. José Mª Pont Camps; AFRIARA (Aragón)
D. Valentín Novales Elejalde; EFRIFE (Euskadi)
D. Agustí Prat i Aguilar; FEFRIC (Cataluña)

Director-Gerente
D. Domnino Garrote Manso


28/06/2007Volver


R/ Melide 25-27 Baixo - 15705 Santiago de C. - A Coruña - España
Tfno./Fax: + 34 981 573 879 + 34 981 573 775
Xunta de Galicia
Diseño web de Lugonet