POXA CASTRO 2011

4 de Xuño de 2011


Entre os animais a subastar incluiranse os 3 máis abaixo relacionados, procedentes do Programa Bos.bastar incluiranse os 3 máis abaixo relacionados, procedentes do Programa Bos.
 
Pulse para ampliar
BOS BOLTON CAYLA ET
BOS BOLTON CAYLA ET
ESPH1502906286 (ver pedigree)
D.Nac.: 05/11/2007
Familia: BARB CINDY
13 Xeracións MB ou EX
Xestante: 12/11/10 – CRACKHOLM FEVER

 
Pulse para ampliar
REGANCREST-DL RAVEENA ET
BOS JELDER RAVENA ET
ESPH1503103556 (ver pedigree)
D.Nac.: 19/01/2009
Familia: SOUTHWIND SATURDAY
9 Xeracións MB ou EX
Xestante: 21/10/10 – GILLETTE JORDAN