FEFRIGA - Federación de Frisona Galega
  PRESENTACIÓN
  BRANCO E NEGRO
  ACTIVIDADES E RESULTADOS
  LIBRO XENEALÓXICO
  NOTICIAS E AVISOS
  ACCESOS RÁPIDOS
  MEMORIAS FEFRIGA


Memoria Fefriga 2022


Política de privacidade

Clausulado
Rúa Melide 25-27 Bajo
15705 Santiago de C.
A Coruña - España
Tfno./Fax: + 34 981 573 879
+ 34 981 573 775Galego Español

Insignia de Ouro Fefriga ‘08

A Xunta Directiva da Federación Frisona Galega, tras avaliar os méritos que concorren nos diferentes candidatos propostos, acordou por unanimidade, "conceder a Insignia de Ouro desta Federación a Dn. Víctor Tello Calvo, en recoñecemento a unha traxectoria profesional adicada á modernización, desenrollo e profesionalización do sector agro-gandeiro de Galicia, tanto dende os seus comezos, como Técnico da Axencia de Desenrolo Gandeiro, como posteriormente, dende os distintos cargos que desempeñou na Consellería de Agricultura, dende onde, -en estreita colaboración cos Criadores de Frisón Selecto,- impulsou, a pósta en funcionamento e consolidación dos diferentes programas recollidos no Plan de Mellora Gandeira de Galicia".

Santiago, 30 de Abril de 2008R/ Melide 25-27 Baixo - 15705 Santiago de C. - A Coruña - España
Tfno./Fax: + 34 981 573 879 + 34 981 573 775
Xunta de Galicia
Diseño web de Lugonet