FEFRIGA - Federación de Frisona Galega
  PRESENTACIÓN
  BRANCO E NEGRO
  ACTIVIDADES E RESULTADOS
  LIBRO XENEALÓXICO
  NOTICIAS E AVISOS
  ACCESOS RÁPIDOS
  MEMORIAS FEFRIGA


Memoria Fefriga 2019


Política de privacidade

Clausulado
Rúa Melide 25-27 Bajo
15705 Santiago de C.
A Coruña - España
Tfno./Fax: + 34 981 573 879
+ 34 981 573 775Galego Español
Datos

Libro Xenealóxico

O Libro Xenealóxico dunha raza é o instrumento de selección empregado para manter a pureza da mesma, a través do control dos ascendentes e descendentes dos animáis rexistrados.

No caso do Libro Xenealóxico da Raza Frisona, o control dos ascendentes e denscendentes compleméntase cos datos de producción que proporciona o Control Leiteiro Oficial. Polo tanto, podemos sinalar que o Rexistro e o Control Leiteiro Oficial son dúas actividades que se complementan entre si, e que non terían sentido, unha sen a outra.

En Galicia, os gandeiros de selección, están estructurados en asociacións de ámbito provincial (AFRICOR-PROVINCIAL), que a súa vez están entre si, Federadas formando a Federación Frisona Galega (FEFRIGA), sendo esta última que ostenta a representación e defensa dos intereses dos gandeiros galegos no seno da Confederación Nacional de Asociacións de Frisona Española (CONAFE).R/ Melide 25-27 Baixo - 15705 Santiago de C. - A Coruña - España
Tfno./Fax: + 34 981 573 879 + 34 981 573 775
Xunta de Galicia
Diseño web de Lugonet