FEFRIGA - Federación de Frisona Galega
  PRESENTACIÓN
  BRANCO E NEGRO
  ACTIVIDADES E RESULTADOS
  LIBRO XENEALÓXICO
  NOTICIAS E AVISOS
  ACCESOS RÁPIDOS
  MEMORIAS FEFRIGA


Memoria Fefriga 2022


Política de privacidade

Clausulado
Rúa Melide 25-27 Bajo
15705 Santiago de C.
A Coruña - España
Tfno./Fax: + 34 981 573 879
+ 34 981 573 775Galego Español
Datos

Libro Xenealóxico

O Libro Xenealóxico dunha raza é o instrumento de selección empregado para manter a pureza da mesma, a través do control dos ascendentes e descendentes dos animáis rexistrados.

No caso do Libro Xenealóxico da Raza Frisona, o control dos ascendentes e denscendentes compleméntase cos datos de producción que proporciona o Control Leiteiro Oficial. Polo tanto, podemos sinalar que o Rexistro e o Control Leiteiro Oficial son dúas actividades que se complementan entre si, e que non terían sentido, unha sen a outra.

En Galicia, os gandeiros de selección, están estructurados en asociacións de ámbito provincial (AFRICOR-PROVINCIAL), que a súa vez están entre si, Federadas formando a Federación Frisona Galega (FEFRIGA), sendo esta última que ostenta a representación e defensa dos intereses dos gandeiros galegos no seno da Confederación Nacional de Asociacións de Frisona Española (CONAFE).

Normativa e documentos

REGULAMENTO LIBRO XENEALÓXICO

REAL DECRETO DE CONTROL LEITEIRO

Real Decreto 368/2005, de 8 de abril, por el que se regula el control oficial del rendimiento lechero para la evaluación genética en las especies bovina, ovina y caprina. SE DICTA DE CONFORMIDAD:
•con los anexos I, II, III y IV, y publica instrucciones del Comité Internacional para el Control del Rendimiento Animal: Resolución de 10 de diciembre de 2020 (Ref. BOE-A-2020-16764).
•con los anexos I, II, III y IV, y publica instrucciones para la aplicación de las recomendaciones del Comité Internacional para el Control del Rendimiento Animal (ICAR): Resolución de 29 de septiembre de 2020 (Ref. BOE-A-2020-12066).
SE MODIFICA el art. 19.1, 4, 7 y 10, por Real Decreto 419/2015, de 29 de mayo (Ref. BOE-A-2015-6940).
SE DICTA DE CONFORMIDAD:
•con los anexos I, II, III y IV, y publica instrucciones del Comité Internacional para el Control del Rendimiento Animal: Resolución de 22 de octubre de 2013 (Ref. BOE-A-2013-11578).
•con los anexos I, II, III y IV, y publica instrucciones para la aplicación de las recomendaciones del Comité Internacional para el Control del Rendimiento Animal (ICAR):: Resolución de 29 de junio de 2012 (Ref. BOE-A-2012-9704).
SE SUSTITUYE los anexos I a IV, por Real Decreto 660/2012, de 13 de abril (Ref. BOE-A-2012-6188).
CORRECCIÓN de errores en BOE núm. 113, de 12 de mayo de 2005 (Ref. BOE-A-2005-7696).

ESTATUTOS


IMPRESOS
» Solicitude alta
» Solicitude baixa
» Cambio domiciliación bancaria
» Cambio titular
» Solicitude PPRSS
» Solicitude Renuncia PPRSS
» Solicitude PrefixoR/ Melide 25-27 Baixo - 15705 Santiago de C. - A Coruña - España
Tfno./Fax: + 34 981 573 879 + 34 981 573 775
Xunta de Galicia
Diseño web de Lugonet