POXA MOEXMU 2011

3 de Abril de 2011 ás 12:00 horas


Entre os animais a subastar incluiranse os 3 máis abaixo relacionados, procedentes do Programa Bos.
 
Pulse para ampliar
KRULL DURHAM EVERYTHING ET

BOS PRONTO ELLEN ET
ESPH1503103560 (ver pedigree)
D.Nac.: 26/01/2009
Familia: BROKER ELEGANCE
Xestante: 05/07/10 – WILLOW-MARS-CC GABOR

 
Pulse para ampliar
BOS FREELANCE LAUSINA ET

BOS LAURIN LALA
ESPH1503096833 (ver pedigree)
D.Nac.: 05/12/2008
Familia: LAURIE SHEIK
5 Xeracións MB OU -EX
En lactación

 
Pulse para ampliar
BOS LAWN BOY DAFNE ROJA

BOS LAWN BOY DAFNE ROJA
ESPH1503060665 (ver pedigree)
D.Nac.: 07/11/2008
Familia: RUDOLPH DAWN
4 Xeracións MB OU EX
En lactación