FEFRIGA - Federación de Frisona Galega
  PRESENTACIÓN
  BRANCO E NEGRO
  ACTIVIDADES E RESULTADOS
  LIBRO XENEALÓXICO
  NOTICIAS E AVISOS
  ACCESOS RÁPIDOS
  MEMORIAS FEFRIGA


Memoria Fefriga 2022


Política de privacidade

Clausulado
Rúa Melide 25-27 Bajo
15705 Santiago de C.
A Coruña - España
Tfno./Fax: + 34 981 573 879
+ 34 981 573 775Galego Español

Branco e negro: O periódico dos criadores de frisón de Galicia

Nº 9 - AGOSTO 2001

MELLOR PREVENIR
DEBUXA E GAÑA UNHA VIAXE
ADEUS BLACKROSE - HOLA BLACKROSE
OS EMBRIÓNS TAMÉN DAN SORPRESAS
COMPRA CONXUNTA DE DOSES SEMINAIS
CAMBIOS NAS PROBAS XENÉTICAS DE XANEIRO 2001

MELLOR PREVENIR
Tendo en conta as graves consecuencias sanitarias, económicas e de todo tipo que supón a febre aftosa para o sector, e ante a aparición de casos en Inglaterra (cunha media de 4 novos focos diarios na última semana), Turquía, Arxentina, Brasil e Uruguai, esta Federación considerou súa a obriga de adoptar as medidas que estén nas súas mans para evitar calquer risco, -por remoto que sexa,- de contaxio.
Por iso, -e o tempo que aconsellamos a tódo-los gandeiros a manter as máis estrictas medidas sanitarias e controles rigurosos en todo o que faga referencia a entradas de gando e personas nas explotacións,- a Asemblea Xeral de Fefriga reunida o pasado día 29 de Xuño, acordou por unanimidade suspender a XVI Escola de Xuíces Gandeiros e o XI Concurso da Raza Frisona Fefriga 2001.
Dado que ditos eventos constitúen a cita e punto de encontro de tódo-los gandeiros criadores de gando selecto, programaranse no seu lugar outras actividades (cursos, conferencias, etc.) que non impliquen a concentración de gando de diferentes explotacións.


VolverDEBUXA E GAÑA UNHA VIAXE
Co obxetivo de interesar ós máis novos no mundo do gando frisón, a Federación Frisona Galega convoca o “Iº Concurso de Debuxo FEFRIGA ’01”, no que poderán participar todos aqueles xoves que o desexen e a súa idade non supere os 16 anos incluídos. Estableceránse as tres categorías seguintes:

1ª Alevín ................. de 3 a 7 anos
2ª Infantíl ............... de 8 a 12 anos
3ª Junior ............. de 13 a 16 anos

A temática dos dibuxos a presentar estará basada no “Sector Agrogandeiro e a Vida no Campo”.
Haberá interesantes premios para os 5 mellores clasificados de cada categoría e UNHA VIAXE A PORT AVENTURA


VolverADEUS BLACKROSE - HOLA BLACKROSE

O pasado día 29 de Xaneiro, e cando estaba a punto de cumprir os once anos de idade, morría en Wisconsin a mítica Stookey Elm-Parck Blackrose-ET RC, EX96 3E, DOM GMD, deixando tras de sí un excepcional palmarés, que a acredita como unha das máis grandes vacas da historia da raza Holstein.

Blackrose era o tipo de vaca alta, larga, de peito ancho, costelar profundo e ben arqueado, grupa larga e tremendamente ancha, moi boas patas e un excepcional sistema mamario, todo iso combinado cun excelente carácter leiteiro.

Esta perfecta combinación de forza, angulosidade e estilo converteu a Blackrose na raíña dos concursos e nunha das vacas máis admiradas e desexadas da historia recente, proporcionando ós seus propietarios todo aquelo que un gandeiro pode desexar.

Producción: En 4 lactacións produciu 67.985 Kg/leite ó 4.4%G e 3.3%P, tendo a súa mellor lactación ós 5 anos (365 días 19.155 Kg/L ó 4.6%G e 3.4%P).

Descendencia: deixa 7 fillos cualificados EX e 39 fillas das que na actualidade 10 xa están calificadas como EX, as máis coñecidas son:
* Indianhead Stardancer EX94, irmá completa de Red Marker, da que a mellor lactación é 4/07 365 días, 16.386 Kg/L, 4%G e 3.1%P.
* Rosedale Lea Ann EX93, 4/08 365 días 17.863 Kg/L, 3.4%G e 3.-% P.

Prestixio: Blackrose foi a mellor embaixadora da súa granxa dándoa a coñecer a nivel Internacional a través dos premios e títulos que ó longo da súa carreira foi conquistando; de todos eles caben destacar os seguintes:
· All-Canadian e All-American 92 e 93
· All-Canadian e Reserva All-American ’95
· Reservas All-Canadian e All-Amerian ’97
· Gran Campiona do “Royal Winter Fair ’95”
· Gran Campiona “Wisconsin Championship Show ’98”

A historia de Blackrose é como un bo soño, e un bo soño, -como é lóxico,- non pode rematar coa morte da súa protagonista. Blackrose legounos os seus xenes a través da súa numerosa descendencia e, -atención,- por se iso fora pouco, a finais do pasado ano naceron os dous primeiros clons dela estando previsto que ó longo deste ano nazan algúns máis, polo que, amigos, podemos soñar en volver a ver a Blackrose (ou varias) movéndose elegantemente polos rings. ¡¡O espectáculo merecerá a pena, estade preparados para non perdelo!!VolverOS EMBRIÓNS TAMÉN DAN SORPRESAS

O pasado mes de abril naceron na gandería CID (Barreiros-Lugo) dúas femias de transplante de embrións da súa vaca IFERDA MB88.

O raro do asunto é que as dúas naceron da mesma receptora, e esta so recibira un embrión. Por se isto fora pouco dous días despois repetiuse o caso con outra receptora que tamén recibira un embrión o mesmo día, ainda que neste caso só viveu unha das crias.

Efectivamente éste é un caso moi raro, pero perfectamente posible. Trátase de que, o embrión rompeu de forma natural en dúas partes dentro do útero da receptora, e cada metade deu lugar a unha cría. Cando isto ocorre as crías resultantes son idénticas xenéticamente, igual que se fosen clons. Esto tamén pode ocorrer sen transferencia de embrións, no caso das inseminacións normais, cunha frecuencia esperada de menos dunha vez cada 10 millóns de crías (1.34 x 10-7 según Kraay), co cal sabiamos que era rarísimo, pero que ocorrese dúas veces consecutivas resulta impresionante.

A fin de confirmar que se trataba dun caso de división embrionaria espontánea, tomamos mostras de sangue da nai e da receptora, e analizáronse, confirmándose que as xemelgas teñen o mesmo código xenético e son fillas da vaca Iferda e o touro Patron.

Na fotografía pode apreciarse o gran parecido das xemelgas idéntIcas xenéticamente. A capa, algo diferente debese a efectos do ambiente uterino na formación do pelo.
Noraboa a familia Cid por este acontecemento. Esperaremos a que medren para ver se se repite o que fixo a súa nai.

Volver
COMPRA CONXUNTA DE DOSES SEMINAIS

O pasado día 10 de Maio rematou o prazo de presentación de solicitudes para a adquisición conxunta de doses seminais. Unha vez realizado o reconto e a compra das doses, iniciouse a súa distribución a principios de Xuño.
Na campaña do presente ano un 99% dos socios solicitaron seme, co que o número total de doses ascende a 163.580, repartidas como segue:

TOUROS EN PROBA
73.896 doses procedentes dos + 50 touros do Programa de Galicia que entran en testaxe este ano, ós que se engaden outros 5 do Convenio que temos firmado con Asturias.

TOUROS PROBADOS
DE GALICIA
TOUROS PROBADOS
EXTRANXEIROS
Touro Doses Touro Doses
BELESAR 18.000 AARON 1.156
CUBEIRO 8.595 BERGWILL 558
LÉREZ 22.890 FATAL 672
WIND SULTAN 8.604 IGNITER 1.330
MARQUIS 4.974 LEE 8.910
MENDO 2.144 LORD LILY 1.273
SILVERMAN 2.633
MTOTO 2.901
    RUDOLPH 5.044
Total doses 67.840   21.844

Volver
CAMBIOS NAS PROBAS XENÉTICAS DE XANEIRO 2001

REXISTRO. Dende o día 1 de Xullo para rexistrar un animal, ademáis dos datos xenealóxicos, sexo e idade correspondentes, deberase comunicar obligatoriamente o Código de Identificación Bovina, CIB (número sanitario). Polo que se modifica o CERTIFICADO DE REXISTRO incluíndo, -en grande e en sitio ben visible,- o Código de Identificación Bovina.

DECLARACIÓN DE NACEMENTO. Para rexistrar unha cría, a Declaración de Nacemento correspondente deberá ter entrada na oficina de rexistro dentro dos tres meses posteriores ó do seu nacemento.
Se o animal a rexistrar supera dita idade a declaración deberá ir acompañada das probas de paternidade. De non ser así, será inscrito directamente non Rexistro Auxiliar Categoría A.

CROTAL METÁLICO. O crotal co número de rexistro suprimirase a partires do día 1 de Xaneiro de 2002, aínda que continuará asignándose e utilizándose o Nº de Rexistro Xenealóxico.

CONTROL LEITEIRO. Tóda-las vacas de raza frisona dunha explotación inscrita no Libro Xenealóxico e Control Leiteiro Oficial, deberán ser obligatoriamente controladas

PROBAS DE PATERNIDADE. Para dar maior fiabilidade e credibilidade ó Rexistro Xenealóxico, este ano realizaranse unhas 1.000 análises de paternidade, o que suporá chequear unhas 350 explotacións.
Ademáis das sancións que se poidan determinar, os costes das probas dos animais que resulten negativos, serán por conta dos seus propietarios.
PARA REXISTRAR UNHA CRÍA

A Declaración de Nacemento deberá ter entrada na oficina do Libro Xenealóxico Oficial da Raza dentro dos tres meses seguintes o do seu nacemento
Artigo 1º do Regulamento do Libro Xenealóxico

Dacordo co anterior, a Xunta Directiva de Conafe acordou que se o animal supera dita idade, a declaración deberá ir acompañada da proba de paternidade. De non ser así, será inscrito directamente no Rexistro Auxiliar Cat. “A”.

NOTA: Non esqueza que na Declaración de Nacemento de cada animal debe reseñar o número do seu crotal sanitario.


Volver


R/ Melide 25-27 Baixo - 15705 Santiago de C. - A Coruña - España
Tfno./Fax: + 34 981 573 879 + 34 981 573 775
Xunta de Galicia
Diseño web de Lugonet