POXA SARRIA 2011

7 de Maio de 2011 ás 12:00 horas


Entre os animais a subastar incluiranse os 3 máis abaixo relacionados, procedentes do Programa Bos.bastar incluiranse os 3 máis abaixo relacionados, procedentes do Programa Bos.
 
Pulse para ampliar
BOS STORMATIC ROSI ET

BOS SHOTTLE ROSETA
ESPH1503165097 (ver pedigree)
D.Nac.: 12/05/2009
Familia: BLACKSTAR RAVEN
Xestante: 01/10/10 – PINE-TREE SID

 
Pulse para ampliar
BOS TOYSTORY AUSTRALIA ET

BOS PLANET AUSTERA
ESPH1503165098 (ver pedigree)
D.Nac.: 23/05/2009
Familia: SKYCHIEF ARIZONA
Xestante: 21/11/10 – GILLETTE JORDAN

 
Pulse para ampliar
BOS TOYSTORY WANDA ET

BOS PLANET WANJA
ESPH1503205048 (ver pedigree)
D.Nac.: 12/06/2009
Familia: BLACKSTAR GENIE
Xestante: 16/11/10 – CRACKHOLM FEVER